Menu

Ağ Toplumu

Sabitlenmiş Yazı

“Ağ Toplumu” bir asır önce sadece sosyoloji literatüründe kullanılan kuramsal alan ait bir kavramdı. Oysa bugün artık toplumsal bir gerçekliktir. Toplumsal olgu olan kavram artık bir sosyal olay olmuştur. Ağ Toplumu’nun evrensel kümesini çok rahat şekilde “Sosyal Medya” belirleyebiliriz. Ağ Toplumu’nun bir üyesi olmak için gerekli olan sadece bir kablolu ya da kablosuz bir bağlantıya sahip olmaktır.

Babasız Çocuklar Projesi

Sabitlenmiş Yazı

Babasız Çocuklar Projesi nedir?Dünya önce anaerkil sonra ataerkil sonra antaerkil şimdi ise erk ne ana ne de ata olmayı kabul etmeyen  “Mixed gender” ya da “Free Women” olanlara verilecek…Küresel ifade ile Fatherless Children Project bizim anlayacağımız  ifadeyle Babasız Çocuklar Projesihem politikacılar hem de bürokrat ve alanının uzmanı teknokratlar tarafından sıkı takibe alınmalıdır. 

Kardeşin de Okusun mu?