Ümmetin Namusu

Ümmetin Namusu

Selamı kelama bağlayalım ve “Ümmetin mimarları erkekler değil kadınlardır” diyelim. Cümle okununca farklı anlamların gölgesi zihinlere düşebilir. Bu cümleyi neden kurduk? Çocukların ilk okudukları ayetler analarıdır. Bu hikmetle her zaman ana kavramı baba kavramında önce zikredilmiştir.
Bir toplumun yönetimi değil ama eğitimi ana eksenli olmalıdır. Analarını kaybeden toplu değerini kaybeder. Toplumun fertleri anaya karşı duyarsızlaşmışlarsa toplumsal çözülme ve yabancılaşma başladı demektir. Ana kavramı toplumun en mahrem alanıdır. Doğumumuzdan ölümümüze kadar kendimizi en yakın hissettiğimiz varlıklardır. Eşiniz öldüğünde artık onun cenazesine en yakın olabilecek varlıklar evlatları ve kardeşlerdir.
Ana olmak ve evlat olmak… Ana olmayı kaybeden toplumun evlatları olmayacaktır ve evlatları olmayan toplumun da anaları ölmüş demektir. Ana karşısında evlat velev ki anası inanan biri olmasın toprak gibi olmalıdır. Bunun en güzel örneğini bu ümmetin ilk eğitimcilerinden olan Mus’ab B.Umeyr’den (ra) öğrenmekteyiz…
Evet, kadın ana olduğu sürece istisnai örneklerin dışında evladını asla dünya da terk etmemek istemez ama bunun hesap günü ana ve evlat için böyle olmadığı ayet ile ifade edilip vurgulanmıştır. Ümmet olmanın yolu emilen helal sütten geçer onun için annelerin emzirme dönemlerindeki rikkati ya da sütannelerin seçimi çok önemlidir. Toplumun en önemli bir kriteri de “Helal süt emmemiş” olmaktır.

Annelerin çocukları, anaların evlatları olur diyelim ve duralım… Anneler için çocuklarının namaz kılıp kılmıyor olması ödevlerini yapıyor olup olmamasından daha öncelikli ve anlamlı değildir. Analar iyi bir Müslüman olmasını isterken evlatlarının, anneler iyi bir mesleği olsun istemektedir. Anneler çocuklarının genel kültürü artsın diye sürekli kitap okumaları ya da bunu alışkanlık haline getirmelerini ister. Analar da vahiy kültürleri artsın diye Azim olan Kitabı yakın olmasını isterler.

Analar evlatlarını kıyafetleriyle yetiştirirler… Elbisesi temiz olmayan toplumun evlatları da temiz olmaz. Bir kadın evlatlarının yanında giyindiği gibi toplumun içinde de giyiniyorsa artık çocuk annesine çok da değer vermez… Namusun iki motifi vardır ilki ana diğeri ise kıyafettir.

Şeytanın namusa dokunması için kaldırması gereken ilk örtüde kıyafettir. Kıyafeti giden toplumun namusu da gitmiş demektir. Namusu giden toplum için ise namaz kılmamak da anlamını yitirmiştir.
Bunun içindir ki emredilen kıyafetiniz olmadan namazınız olmaz… Bir toplumun kılık ve kıyafetini değiştirmeden inanç ve değerlerinin kodlarıyla oynayamazsınız. Neden kıyafet dedik? Ümmet olmak kıyafetten geçer, kıyafetini Allah ve Rasulü ’nün belirlediği şekilde kabul etmeyen nesil için Muhammed’in (as) şeriatı da önemini yitirir. Kıyafet aynı zamanda ifsat olan ya da ıslah olan inanç ve değerler dünyasının göstergeleridir. Zihinleri inşaa etmeden önce insan kıyafetleri terbiye etmelidir. Allah’a ve Rasulü Muhammed’e (as) yaklaştıkça kıyafetlerimize daha çok özen göstermemiz de bundandır. Kâbe ve insanın kıyafeti… İhram, neden ihram denilmek de ihram nedir? Tefekkür etmeliyiz…

Müdürünün karşısına pijamayla çıkmaktan içtinap ve imtina eden insanlar Allah’ın dolaşma dediği yerlerde; dilediği şekilde dolaşmaktadır. Çünkü kıyafet özgürlüğü vardır ve kimse karışamaz! Cümleyi “Kıyafetlerinizi belirleyenler sizin rablerinizdir!” şeklinde kursak belki akıl sağlığımdan şüphe edeceksiniz… Ama bir anne olarak değil bir ana ya da müstakbel bir ana olarak düşünün ve siz karar verin…
Ümmet olmak ana olmaktan geçer… Ümmetin yarınları için evlat yetiştiren tüm analara selam olsun…

97total visits,3visits today

Beğen  2
Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir