Menu

Babasız Çocuklar Projesi

Sabitlenmiş Yazı

Babasız Çocuklar Projesi nedir?Dünya önce anaerkil sonra ataerkil sonra antaerkil şimdi ise erk ne ana ne de ata olmayı kabul etmeyen  “Mixed gender” ya da “Free Women” olanlara verilecek…Küresel ifade ile Fatherless Children Project bizim anlayacağımız  ifadeyle Babasız Çocuklar Projesihem politikacılar hem de bürokrat ve alanının uzmanı teknokratlar tarafından sıkı takibe alınmalıdır.