Menu

Evet… Adalet istemiyorum

Yaklaşık Okunma Süresi 6 Dakika

Adalet istemiyorum ; çünkü Muhammed’in (sav) şeriatının dışında hiçbir şeriatın ne insana ne de toplumlara karşı adil olabileceğine inanıyorum.Bu kişisel bir düşünce değil inancımın gereğidir.Evet…Adalet istemiyorum ; sadece Bürokrasi Krallığı’ndan hakkımı almaya çalışıyorum…

Bürokrasi Kavramını Tanımlayalım

Bürokrasi kavramı tarihsel süreç içinde hangi toplumda ve zamanda olursa olsun koltuklar ve masalar üzerinden insanlara zulmetmenin örgütsel yapılanmasıdır.Bürokrasi mi üstündür yoksa hukuk mu?Mantıksal olarak hukuk üstün olsa da sosyal gerçeklik olan üstün olan her zaman bürokrasi olmuştur.

Hukukun iş yükünün fazla olmasının en önemli sebeplerinden biri hiç tartışmasız bürokrasinin hukukun kararları karşısındaki vurdumduymaz bir başkaldırııdır.

Adil olmak, adalet bekleme

Hukuk derken kimse şunu düşünmesin “Adil olmak, adalet beklemek” bu kalıpları kast etmiyorum.Benim inancıma göre yarım adalet , biraz adalet ya da geç gelen adalet şeklinde ifadeler zaten zihnimdeki adalet kavramıyla örtüşen kavramlar değildir.

Adaletin yarımı olmayacağı gibi asla adalet geçte gelmez…Neden çünkü…Adl ancak ve ancak Allah’ın kulu ve rasulü Muhammed’e (sav) gönderdiği şeriate uygun olduğunda adalet vardır.

Allah zaman zaman kullarını ve toplumları başka başka şeriatlerle imtihan eder ve kulun duruşunu görmek ister.Kısacası adalet beklemiyorum…

Sade insanların ve yönetimlerin koyduğu kanunlara uygun haret etmelerini istiyorum ve sorguluyorum ki bu da bana tanınmış bir haktır.

Bir kanun varsa ya da bir yasak varsa bu uygulanması gerken herkese nicel ve nitel ayrım gözetilmeden uygulanmalıdır.

Kanunlar vatandaşlara en acımasız şekilde işlerken kurumların maslahatları gerekçe gösterilerek bürokrasiyi temsil edenlere karşı az işliyor ya da hiç işlemiyorsa işte orada bir “Bürokrasi Krallığı” var demektir.

Bürokrasiye karşı olmak devlete ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayan kurumlara karşı olmak demek değildir.Hem devletler hem de kurumlar ilk insandan kıyamete kadar nicel ve nitel değişiklikler gösterse de hep varolacaktır.

Bürokrasiye bir başka tanımlama yapmak gerekirse makam ve koltuklar üzerinden toplumu korkutmaktır.Nerede bir “Bürokrasi Krallığı” varsa orada bir zalim ve mazlumlar vardır.

Telefon mu etkilidir kanunlar mı?

Bürokrasi Krallığı politanında üzerinde bir yapılanmadır.Hatta bazı “Bürokrasi Krallıkları” kanunlarında üzerindedir…Bürokrasi Krallığı’nın en güçlü silahı tartışmasız telefondur.Bürokrasi için telefon olmazsa olmazdır…

Telefon mu etkilidir kanunlar mı? Hiç düşünmeden bu sorunun cevabı benim için telefonlardır…

Bürokrasi verilmemiş kararlar üzerinde etkili olduğu kadar verilmiş kararlar üzerindede tahakküm kurar.Hesap vermek istemeyenler ya da hesap vermekten korkanlar hesap vermemk için sürekli masalarının ve koltuklarının ardına saklanır.

Okumak İçin Zamanın Var mı?  Hayallerinizi Siz Yıkın!

Hukukun üstünlüğü olsaydı sürekli bir arayış döngüsü olmazdı yıllar hatta bazn asırlar süren …Hukukun üstün olmadığını söylemek bir anarşist söylem değildir…Bir sosyal gerçekliğin durum tespitidir.

Bir toplumda ahlaktan uzak politikanın esas etkin sebebi ise bürokrasidir.Bürokrasi hiçbir zaman toplumun maslahatını gözeterek açıklama yapmaz.Sürekli kurumun ve makamın maslahatı düşünerek diyerek kendi rahatlarının hesabını yaparlar.

Politika değişime dirençli değildir.En üst tepedeki kişi orta katmanda ya da alt katmanda olabilir ve bunu kendilerine sorun yapmazlar.Fakat Bürokrasi için bu böyle değildir.Değişime en dirençli kitle bürokrasidir.Koltuklarını kaybetmek istisnaların dışında izzetlerini kaybetmekten daha acı vericidir.Bir çoğu izzetlerinden vazgeçer ama koltuklarından ne pahasına olursa olsun vazgeçmezler.

Bürokrasi Krallığı içinde çok güçlü bir dayanışma olduğu için o kabuğu ne politikacılar kırabilir hatta ne de devlet başkanları kırabilir.Bürokrasının kırılmaz oluşunun en güçlü sebeplerindenbiri sürekli yalan ifade ve şahitlikler ile kendilerini korumaya almalarıdır.

Bürokrasi Krallığı feda edilecek biri varsa bu en alttaki üyelerinden seçer.Bürokrasi Krallığı’nın devamı ve etkisi ise sürekli sunaklarda Bürokrasi Tanrısı’na kurbanlar vermesi iledir…Bürokrasi Krallığı’nda kurban sunma bir ritüeldir.

Tarih bize göstermiştir ki

Yakın zamanda Bürokrasi Krallığı kurbanlar sunmuştur…Kurban olarak seçilmemek için bürokrasi krallığı mensupları sürekli “Hamili kart yakınımdır!” yazan sembolik kartlar taşırlar.

Bürokrasi Krallığı’nı ayakta tutan en önemli duygusal bağlar güce yakın kadınlar üzerinden kurulur.Bu sıradan bir tercih değildir. Tarih bize göstermiştir ki bir çok tarihsel görevlendirmelerde en etkili isimler kadınlar olmuştur.

Sosyolojik olarak “First Layd” kavramını doğru okumak gerekir.Bir kadını first layd yapan sadece bir devlet başkanının karısı olmak değildir.Hatta devlet başkanlarına yakınlık kuramayan bürokratlar devlet başkanının eşine ulaşacak bağlar arayarak kendilerini daha doğrusu koltuklarını korumaya alırlar.Abdullah Gül döneminde “First Layd” üzerinden Bürokrasi Krallığı ciddi güç kazanmıştır.

Bürokrasi Krallığı’nda hak aranmaz çünkü bu bürokrasi alanı mayınlı bölge gibidir.O nedenle bürokraside hakkınızı almak içinde olsa giremeyeceğiniz hatta girmeye yeltenirseniz ağır yaptırımlarla karşılaşacağınız “forbidden zone” alanları vardır.

Bürokrasi Krallığı üzerinde hakim olan mesaj “Verdiğimle,uygun gördüğümle yetinecek hatta sevinecek ve karşılığında bana minnettar olacaksın!” kodlaması vardır.

Bürokrasi Krallığı mensupları 10 yıl koltukta yaşamını sürdürmüşse amirlik düzeyi ne olursa olsun bulunduğu zaman ve mekanda sürekli kendisini oranın kralı olarak görür.Bu sebeple yanlış yapmak ile yapmamk arasında bir fark görmez.Zaten zamanla çevresindeki insanlarda onun dokunulmaz olduğuna inanmaya başlar.

Okumak İçin Zamanın Var mı?  Medya Dokunulmazlık İstiyor(!)

Manşete çıkmaktansa ; cehenneme girerim!

Bürokrasi Krallığı mensuplarının da elbette korktukları vardır.En büyük korkuları aleyhlerine olabilecek bir sürmanşet hatta manşet bile bürokratların bacaklarının titremesine yeter.Bacakları titremeye başladığından akabinde de elleri titrer ve ne yapacaklarını bilemezler…

Bürokrasi Krallığı’na manşet ya da “Son Dakika” sahipleri sürekli istediklerini yaptırdıkları yetmiyormuş gibi bürokratların istemediklerini de yaptırırlar.Bürokrasi Krallığı için tartışılmaz kabul edilen önkabul cümlesi “Manşete çıkmaktansa ; cehenneme girerim!” cümlesidir.

Bürokrasi Krallığı’na mensup olanlarda inandıkları dine karşı duyarlıdırlar fakat bu duyarlılıkları Bürokrasi Karallığı’nın sınırlarını terk edince başlar.

Bürokrasi Krallığı mensupları için önemli olan bilgi değildir hatta kendilerinin üstünde bilgiye sahip olanlar krallık için hayati derece tehlikelidir.

Ters Orantı Vardır…

Bürokrasi Krallığı gücü ile bir toplumun çöküşü doğru orantılıdır.Bunun en önemli sebebi halka rağmen bürokrasinin ısrarıdır.Tarih şu sosyal gerçeği de teslim etmiştir ki toplum karşısında tüm güçler teslim olmak zorundadır.Burada gücün etkisinin ne kadar olduğundan daha çok gücün kime karşı kullanıldığı önemlidir.

Bürokrasi her zaman sembolik varlıklardan güç alır.Bürokrasinin gücüne toplum parmakları ile dokunduğu an artık o sembolik gücün hiçbir şey olduğunu bürokratlarda anlamış olur.

Bürokrasi aynı zamanda kirli ilişkiler yumağıdır.Çünkü Bürokrasi Krallığı mensupları bir birlerinin yanlışlarına hatta ihanetlerine kefil olmak zorundadırlar.Bu kefil olma beraberinde kefil olduklarına karşı şantaj kullanma hakkını da verir.

Bürokratik Şantaj Nedir?

Bürokratik şantaj insanlara “Daha fazlasını isteme” arzusunu bir virüs gibi zihnine ve gönüllere yaydıkça yaymaya başlar.Daha fazlasına sahip olmak isteyen bürokrat artık daha fazla kirli ilişkiler ağına girmek zorundadır.Bu aşamadan sonra artık istese de çıkmaz.Bürokratik şantajı kullanmak çift yönlüdür.Şantaj kullandığın kadar şantaja muhatap olacaksın demektir.

Bürokratik Şantaj

Sosyolojik olarak karşı kültür grupları neden Bürokrasi Krallığı ile iyi ilişkiler kurmaya çalışır?Bunun tek sebebi devleti temsil eden gücü yıkmanın yolu bürokrasiyi ele geçirmektir.

Bu sadece ülkemizde değil küresel olarak devleti temsil edenlerle çatışma içinde olanlar hep Bürokrasi Krallığı’nın mensupları ile çok iyi anlaşılar hatta sık sık ziyaretler yapılır.Aslında bu ziyaretler Bürokrasi Krallığı’nın açıklarını aramaktır.

Karşı kültürler ya da iktidar muhalefet boyutunda düşündüğümüzde muhalefet politikacılardan rahatsız olurken istisnaların dışında bürokratlardan rahatsız olmazlar.

Bürokrasi Krallığı bir hukukçunun olmadığı kadar tarafsız olmak zorundadır.Bu tarafsızlığın örtük mesajı “Ben koltukta kalayım herkesle çalışabilirim!” mesajı vermektir.

Bürokrasi Krallığı Nasıl İnsanı Sever?

https://www.ercanharmanci.com/onlar-kazandi-biz-kaybettik/

Bu o kadar belirgindir ki hatta Din İşleri Başkanlığı’nın bürokratları bile sorumlu oldukları alan dinin emirlerinin açıklanması olmasına rağmen sessiz kalmayı tercih ederler.Bu bireysel bir tercih değil Bürokrasi Krallığı’nın üyesi olmanın verdiği bir sorumluluktur.

Bürokrasi Krallığı için önemli olan “Konuşan Bürokrat “ değil “Susan Bürokrat” olmaktır.Bürokratlar susmanın gücünü kullanarak konumlarını korurken ; politikacılar konuştukları için konumlarını çok fazla koruyamazlar.

Toplum sürekli bürokratların konuşmadığından şikayetçi olurlar oysa konuşmak demek bürokrat için konumunu kaybetmek demektir.Bürokarasi Krallığı konuşan memuruda sevmez ve bu memurları ya karallık içinde karantina altına alırlar ya da krallığının dışına çıkarırlar.

Toplum Bürokrasi Krallığı’nı sevmedikleri kadar Bürokrasi Krallığı’nın sınırdışı ettiği memura da sahip çıkmaz.Bu sahiplenmemenin en önemli sebebi Bürokrasi Krallığı’nın suskunluğudur…

Bürokrasi Krallığı’ndan sınırdışı edilmesi gereken bir memur ise mutlaka “ahlaksızlıkla” damgalanarak sınırdışı edilir.Bürokrasi Krallığı gücüne güvenmeye başladığında devlet başkanının değişmesi gerektiğini dillendirir…Bürokrasi gözünü devlet başkanına dikmişse o zman damgalama olarak “Ahlaksızlık,sapıklık” değil “Hırsızlık” damgalaması kullanılır.Bu damgalama için gerekli cümlelerde medyaya yine Bürokrasi Krallığı tarafından servis edilir.

Ülkemizde Cumhurbaşkanımıza yönelik “Hırsız” damgalaması aslında sadece küresel güçlerin bir oyunu olarak görmek resmi tam görememek demektir.Hiçbir küresel güç Bürokrasi Krallığı mensuplarına güvenmezse o toplumun yöneticine göz dikmezler.

2013 yıllarında Cumhurbaşkanımıza yönelik “Hırsız” damgalamasının ardında Bürokrasi Krallığı vardır.Bürokrasi Krallığı’nda bir üst tabakaya geçmek için bazı şeyleri ikrar etmek gerek.Belki komplo teorisi olarak algılanacak ama …

2013 yıllarında Bürokrasi Krallığı’da üst makama geçmenin yolları…

  • 1- Öncelikli olan makam odasında “Zaman Gazetesi” bulundurmak …
  • 2- Bir bürokratın telefonu ile aylık kazancından belli miktarda “Himmet” ödemesi yapmak ve bu işi organize etmek
  • 3- Cumhurbaşkanına yakın algılanan sivil toplum kuruluşlarının organizelerinden uzak durmak
  • 4- Kendileri uzak dururken ; eşleri ya da sekreterleri aracılığıyla Cumhurbaşkanın özellikle ailesinden kadın olan bireylerle iletişim kurmak
  • 5- Cumhurbaşkanlığının belli makamlar için önerdiği beğenilmeyen isimleri saf dışı etmek için “Uygun görürseniz bakanım daha uygun bir isim var!” şifre cümle ile Bürokrasi Krallığı için sıkıntı olacak isimleri elemek.
  • 6- Daha çirkin olan ise … Sonra müstakil bir yazı olarak yazacağım birileri uykusuz kalacak ama olsun …Bizim uyanık kalmamız lazım

Bürokrasi Krallığı’nda adalet aranmaz ama hakkınızı aramak Bürokrasi Krallığını rahatsız etse de bu toplumun maslahatına olacak birçok hayır kapısı açabilir

Evet ,adalet istemiyorum …Unutmadan tüm hak aramaların bir bedeli vardır…Çünkü Muhammed’in (sav) şeriatı dışında hiçbir şeriat size bedel ödettirmeden hakkınızı vermez…Hatta önemli olan hakkınızı almak bile değildir bunun için mücadele etmenin bilincini topluma kazandırmaktır.

Kendilerinin cennetleri ve ümmetin maslahatını gözeterek imza atan ya da kendinin cehenneminden korkarak ve ümmetin zararına olanlara imza atmayan ve Bürokrasi Krallığı’nda bataklıkta hayata tutunan çiçek gibi “Ben buradayım!” diyen emir sahiplerine selam olsun ….

Eğitimci – Sosyolog

Ercan Harmancı

yazar@ercanharmanci.com

Total Number of Words: 2236

Total Reading Time: 11 minutes 12 seconds

Beğen  
Önceki Yazı
Sonraki Yazı
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yapılan Yorum (1)